WALK BY DOMYOS

8377502

Försäljningsdatum: 2016

Mitt problem

LOPBANDET STARTAR INTE

 

1. Kontrollera att nätsladden är ansluten till ett fungerande vägguttag (kontrollera att vägguttaget  fungerar genom att koppla in en lampa eller en annan elektrisk enhet).
 
2. Kontrollera att nätsladdens andra ände är ansluten till bandet.
 
3. Kontrollera att huvudbrytaren intill nätsladden står i läget ON.
 
4. Kontrollera att säkerhetsnyckeln är helt införd i konsolen.
 

 

 

SMORJA LOPBANDET

 
 

 

 
 

JUSTERA LOPBANDETS SPANNING

Löpbandet är en slitdel som blir mindre spänd med tiden. Spänn det så snart det börjar glida (känsla av att åka skridskor, oregelbunden hastighet).
•         Vrid de 2 justerskruvarna ett halvt varv medurs.
•         Upprepa åtgärden vid behov, men var noga med att inte spänna bandet för hårt. Bandet har spänts korrekt om du kan lyfta kanterna 2-3 cm på varje sida.

 

JUSTERA LOPBANDETS LAGE

 
        
                                 

 

 

NÄR JAG STIGER PÅ LÖPBANDET SAKTAS HASTIGHETEN NER

Löpbandet har förslappats

 

           =>Välj alternativet \"Sträcka löpbandet\"

BANDET LATER

 

 

 

BANDETS MOTOR SAKTAR NED ELLER STANNAR PÅ ETT OREGELBUNDET SÄTT

Löpbandet är för hårt spänt

=> Kontrollera löpbandets spänning för att uppnå en rörelsespännvidd på ca 3 centimeter mellan plattan och löpbandet, där mätningen av det här avståndet ska göras mitt på plattan

=> Om så inte är fallet ska du justera de två sexkantsskruvar som är placerade på löpbandets baksida, på vardera sidan av rullen, för att minska löpbandets spänning

HUR AVLÄGSNAR JAG UNDERHÅLLSNYCKELN PÅ KONSOLEN?

=>Regelbundet underhåll krävs för att bevara maskinens prestanda och se till att den håller längre

 

NÅGON BIT SAKNAS ELLER HAR GÅTT SÖNDER

Hitta delens nummer och klicka på \"NEJ\"

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SKÖTSELRÅD

Regelbundet underhåll krävs för att bevara maskinens prestanda och se till att den håller längre. Följande åtgärder kan bidra till att minska bullret från löpbandet:

- Dra åt skruvar och bultar en gång i månaden.

- Smörj löpbandet efter 200 timmars användning.

- Lägg en lämplig golvmatta (t.ex. Domyos Training Mat) under löpbandet.

 

RENGÖRING EFTER VARJE ANVÄNDNING:

- Stäng av löpbandet och koppla bort den från strömkällan.

- Applicera en liten mängd milt universalrengöringsmedel på en trasa i 100 % bomull. Spreja inte rengöringsmedlet direkt på löpbandet och använd inte rengöringsmedel baserade på ammoniak eller syra.

- Torka av konsolen och skärmarna.

- Avlägsna damm och fläckar från ramper, stolpar, fotstöd, ram och motorkåpa.Torka även av plattformen längs med löpbandet. Rengör inte under löpbandet.

 

Instruktioner och program

ÖVERST PÅ SIDAN