VS 700

8382092

Försäljningsdatum: 2017

Mitt problem

DISPLAYEN FUNGERAR INTE

1. Undertill på displayen kan du kontrollera att allting är kopplat som det ska.

 

2. Din cykel fungerar med batteri Kontrollera polariteten +/- hos batterierna. Om problemet kvarstår, starta om med nya batterier.。

 

 
 
 

FEL PÅ VISNING AV STRÄCKA OCH HASTIGHET

Kontrollera sensorns placering.
 
Avståndet mellan sensorn och magneten som är placerad på hjulet ska vara mellan 1 och 2 mm.

 

ETT LJUD HÖRS FÖR VARJE VARV MED PEDALERNA

Lossa ett varv och skruva sedan åt pedalerna hårt

 

 
 
 
 
 
 

MIN CYKEL BULLRAR

Skruvarna har lossnat

 

          =>Dra åt alla synliga skruvar

NÅGON BIT SAKNAS ELLER HAR GÅTT SÖNDER

Hitta delens nummer och klicka på \"NEJ\"

 

 

 
 
 
 

Instruktioner och program

ÖVERST PÅ SIDAN