VM ESSENTIAL +

8372294

Försäljningsdatum: 2016

Mitt problem

DISPLAYEN FUNGERAR INTE

 

1/ Kontrollera att adaptern är ansluten till cykeln
 
2/ Kontrollera att kablarna är anslutna på baksidan av konsolen och i ramen.
 

 

MIN DISPLAY VISAR INTE DE RÄTTA VÄRDENA FÖR AVSTÅND

Din konsol är som standard inställd på att ange sträcka och hastighet i km och km/h.
För att välja enheten miles (Mi):
 
1. Slå av konsolen.
 
2. Tryck på knappen i mitten i mer än 3 sekunder.
 
3. Välj enhet med knapparna     .
 
4. Bekräfta genom att trycka på knappen i mitten   , konsolen visar startskärmen automatiskt.
 

 

JAG KAN INTE SKRUVA FAST PEDALERNA

Pedalen till höger (R) och pedalen till vänster (L) har inte samma riktning på skruvarna :

 

 
 
 
 
 
 

ETT LJUD HÖRS FÖR VARJE VARV MED PEDALERNA

Lossa ett varv och skruva sedan åt pedalerna hårt

 

 
 

MIN CYKEL GER IFRÅN SIG ETT KONSTIGT LJUD

 

Skruva åt alla skruvarna på cykeln.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

JAG HAR ETT PROBLEM SOM RÖR MOTSTÅNDET

1. Kontrollera att metalldelarna på anslutningarna inte är förvridna
 
2. På konsolens baksida: Kontrollera att anslutningen är korrekt utförd. Vid gränsytan mellan stolpen och konstruktionen: Kontrollera att anslutningen är korrekt utförd
 

SVÅRIGHETER ATT DETEKTERA PULSEN

Fukta händerna lätt och placera båda händerna på sensorerna

NÅGON BIT SAKNAS ELLER HAR GÅTT SÖNDER

Hitta delens nummer och klicka på \"NEJ\"

 

 
 
 
 
 
 

CUM SĂ-MI ÎNTREŢIN BICICLETA?

1. Koppla bort adaptern efter varje användning.

 

2. Rengör med en mjuk trasa (fuktad med vatten) efter varje användning.

 

3. Kontrollera regelbundet att cykeln är stabil och att skruvarna är åtdragna enligt bruksanvisningen.

 

4. Vid långvarig frånvaro ska du se till:

– att ta ur batterierna,

– att cykeln inte är utsatt för solljus och inte står i en fuktig omgivning

Instruktioner och program

ÖVERST PÅ SIDAN