VM ESSENTIAL 2

2112656

Försäljningsdatum: 2016

Mitt problem

DISPLAYEN FUNGERAR INTE

1. Monteringsproblem

 

           =>På skärmens baksida

Kontrollera att skärmanslutningarna har utförts på korrekt sätt mot bruksanvisningen

 

2. Elektriskt problem

 

           =>Din cykel fungerar med batteri

Kontrollera polariteten +/- hos batterierna. Om problemet kvarstår, starta om med nya batterier.

 

           =>Din cykel är ansluten till elnätet

Kontrollera att adaptern är korrekt ansluten till cykeln, att den är ansluten till elnätet och se till att urtaget fungerar

 

3. Problem vid användning

 

 Information: skärmen kommer inte att tändas om du använder dig av både batterier och elnät samtidigt            

 
 

 
 

MIN DISPLAY VISAR INTE DE RÄTTA VÄRDENA FÖR AVSTÅND

 
 

JAG KAN INTE SKRUVA FAST PEDALERNA

Pedalen till höger (R) och pedalen till vänster (L) har inte samma riktning på skruvarna :

 

 
 
 
 
 
 

ETT LJUD HÖRS FÖR VARJE VARV MED PEDALERNA

Lossa ett varv och skruva sedan åt pedalerna hårt

 

 
 

MIN CYKEL GER IFRÅN SIG ETT KONSTIGT LJUD

 

Skruva åt alla skruvarna på cykeln.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

JAG HAR ETT PROBLEM SOM RÖR MOTSTÅNDET

Skruva loss röret som håller upp styret och kontrollera att kabelanslutningen har utförts korrekt

 

NÅGON BIT SAKNAS ELLER HAR GÅTT SÖNDER

Hitta delens nummer och klicka på \"NEJ\"

 

 

SVÅRIGHETER ATT DETEKTERA PULSEN

 

1. Kontrollera anslutningen av kontakten som kommer ut ur styret

 

2. Fukta händerna lätt och placera båda händerna på sensorerna

 

CUM SĂ-MI ÎNTREŢIN BICICLETA?

1. Koppla bort adaptern efter varje användning.

 

2. Rengör med en mjuk trasa (fuktad med vatten) efter varje användning.

 

3. Kontrollera regelbundet att cykeln är stabil och att skruvarna är åtdragna enligt bruksanvisningen.

 

4. Vid långvarig frånvaro ska du se till:

– att ta ur batterierna,

– att cykeln inte är utsatt för solljus och inte står i en fuktig omgivning

Instruktioner och program

ÖVERST PÅ SIDAN