VM E FOLD

8377563

Försäljningsdatum: 2016

Mitt problem

DISPLAYEN FUNGERAR INTE

1. Undertill på displayen kan du kontrollera att allting är kopplat som det ska.

 

2. Kontrollera att adaptorn är ikopplad korrekt på cykeln och att den fungerar.

 

 

 

 

MIN DISPLAY VISAR INTE DE RÄTTA VÄRDENA FÖR AVSTÅND

 
Som standard visar konsolen sträcka och hastighet i km och km/h. Om du vill ändra till enheten Miles (Mi):
 
1/ Stäng av konsolen.
 
2/ Tryck på mittenknappen \"OK\" och håll den nedtryckt i minst 3 sekunder.
 
3/ Välj enhet med knapparna \"- +\".
 
4/ Bekräfta genom att trycka på mittenknappen \"OK\" . Konsolen går automatiskt till startskärmen.
 
,
 

JAG KAN INTE SKRUVA FAST PEDALERNA

  Pedalen till höger (R) och pedalen till vänster (L) har inte samma riktning på skruvarna :

 

 

 
 

 

ETT LJUD HÖRS FÖR VARJE VARV MED PEDALERNA

Lossa ett varv och skruva sedan åt pedalerna hårt

 

 
 
 
 
 

MIN CYKEL GER IFRÅN SIG ETT KONSTIGT LJUD

Skruva åt alla skruvarna på cykeln.

 
 
 

JAG KAN INTE SKRUVA FAST PEDALERNA

  Pedalen till höger (R) och pedalen till vänster (L) har inte samma riktning på skruvarna :

 

 

 
 

 

„ SÅ HÄR ANSLUTER DU MASKINVARAN FRÅN DOMYOS TILL DIN SURFPLATTA/SMARTPHONE

1/ Hämta Domyos applikation E-connected på APP STORE eller GOOGLE PLAY

 

2/ Öppna applikationen.

 

3/ Placera din surfplatta/smartphone intill maskinvaran. Placera surfplattan i hållaren mitt emot den optiska sensorn för att anslutningen ska fungera (se konsolens funktionsdiagram).

Om surfplattans Bluetooth® är aktiverad kommer maskinvaran automatiskt att känna igen den. När din maskinvaras namn visas på skärmen klickar du på OK.

Om surfplattans Bluetooth® inte är aktiverad öppnas ett fönster som ber om tillstånd att aktivera Bluetooth® och därmed ansluta din maskinvara.

4/ Följande ikon visas på skärmen för att indikera att maskinvaran är rätt ansluten till din surfplatta/smartphone .

 

5/ Låt din coach guida dig genom applikationen eller skapa ett säkert Domyos-konto, välj målsättning och börja din anpassade träning.

 

 

PROBLEM WITH APPLICATION "E-CONNECTED"

Please click on the picture

 

 

NÅGON BIT SAKNAS ELLER HAR GÅTT SÖNDER

Hitta delens nummer och klicka på \"NEJ\"

 
 
 
 
 
 
 

CUM SĂ-MI ÎNTREŢIN BICICLETA?

1. Koppla bort adaptern efter varje användning.

 

2. Rengör med en mjuk trasa (fuktad med vatten) efter varje användning.

 

3. Kontrollera regelbundet att cykeln är stabil och att skruvarna är åtdragna enligt bruksanvisningen.

 

4. Vid långvarig frånvaro ska du se till:

– att ta ur batterierna,

– att cykeln inte är utsatt för solljus och inte står i en fuktig omgivning

Instruktioner och program

ÖVERST PÅ SIDAN