VE ESSENTIAL

8358829

Försäljningsdatum: 2015

Mitt problem

DET SMÄLLER TILL VID VARJE VARV MED PEDALERNA

Pedalerna har lossnat     

 

          =>Skruva loss pedalerna och skruva sedan tillbaka dem hårt igen

 

MIN SKÄRM TÄNDS INTE

1. Monteringsproblem

 

           =>På skärmens baksida

Kontrollera att skärmanslutningarna har utförts på korrekt sätt mot bruksanvisningen

 

2. Elektriskt problem

 

           =>Din cykel fungerar med batteri

Kontrollera polariteten +/- hos batterierna. Om problemet kvarstår, starta om med nya batterier.

 

           =>Din cykel är ansluten till elnätet

Kontrollera att adaptern är korrekt ansluten till cykeln, att den är ansluten till elnätet och se till att urtaget fungerar

 

3. Problem vid användning

 

 Information: skärmen kommer inte att tändas om du använder dig av både batterier och elnät samtidigt             

JAG HAR PROBLEM MED PEDALERNA

1. Du kan inte montera pedalerna

 

           =>Felaktig montering av pedalerna

Kontrollera att pedalen som är märkt R sitter monterad till höger och att pedalen som är märkt L sitter monterad till vänster på cykeln

 

2. Pedalerna bullrar 

 

           => Kontrollera monteringen av pedalerna

Kontrollera att packningarna har monterats i enlighet med monteringsanvisningarna och att alla skruvarna är ordentligt åtdragna

MIN CYKEL BULLRAR

Skruvarna har lossnat

 

          =>Dra åt alla synliga skruvar

JAG HAR PROBLEM MED MOTSTÅNDET

1. Jag modifierar motståndshjulets läge och märker ingen skillnad

 

           =>Felaktig kabelanslutning

Skruva loss stödet på styrstången och kontrollera att kabelanslutningen är korrekt utförd

 

 

           =>Försäkra dig om att den svarta kilen på bandets nedre del har avlägsnats

 

2. Nivå 1 är onormalt trög

 

           =>Felaktig kabelanslutning

Skruva loss stödet på styrstången och kontrollera att kabelanslutningen är korrekt utförd

DELAR FATTAS ELLER ÄR SKADADE

 Hitta delens nummer och klicka på \"NEJ\"

MIN SKÄRM VISAR INTE KORREKT MÅTTENHET FÖR DISTANS

Konfigurationsproblem med skärmen

 

           =>Kontrollera att brytaren på skärmens baksida står på \"Km\" för kilometervisning och på \"Mi\" för miles-visning

 

           =>Tryck på \"RESET\"-knappen för att genomföra modifieringen

 

DET GÅR INTE ATT ÄNDRA VÄRDENA PÅ MIN SKÄRM

 

Ändra värdena: vrid
Ändra funktionerna: tryck

Instruktioner och program

ÖVERST PÅ SIDAN