VE E-SHAPE+

8358831

Försäljningsdatum: 2016

Mitt problem

DISPLAYEN FUNGERAR INTE

1. Undertill på displayen kan du kontrollera att allting är kopplat som det ska.

2. Kontrollera att adaptorn är ikopplad korrekt på cykeln och att den fungerar.

 

 

 

MIN DISPLAY VISAR INTE DE RÄTTA VÄRDENA FÖR AVSTÅND

  Som standard visar konsolen sträcka och hastighet i km och km/h. Om du vill ändra till enheten Miles (Mi):   1/ Stäng av konsolen.   2/ Tryck på mittenknappen \"OK\" och håll den nedtryckt i minst 3 sekunder.   3/ Välj enhet med knapparna \"- +\".   4/ Bekräfta genom att trycka på mittenknappen \"OK\" . Konsolen går automatiskt till startskärmen.   ,  

MIN CYKEL GER IFRÅN SIG ETT KONSTIGT LJUD

Skruva åt alla skruvarna på cykeln.

 

 

     

ETT LJUD HÖRS FÖR VARJE VARV MED PEDALERNA

Lossa ett varv och skruva sedan åt pedalerna hårt

 

 

         

SVÅRT ATT FÅNGA HJÄRTRYTMEN

Hjärtrytmsindikatorn blinkar inte eller blinkar oregelbundet

=>Kontrollera att hjärtbältet sitter placerat som det ska (se hjärtbältets bruksanvisning)

 

 

 

 

NÅGON BIT SAKNAS ELLER HAR GÅTT SÖNDER

Hitta delens nummer och klicka på \"NEJ\"

 

             

DET STÅR E2 ELLER E3 PÅ DISPLAYEN 

Instruktioner och program

ÖVERST PÅ SIDAN