TC 790

8114072

Försäljningsdatum: 2009

Mitt problem

MIN SKÄRM TÄNDS INTE

Felaktig anslutning av löpbandet        

 

 

           => Kontrollera anslutningen till elnätet och försäkra dig sedan om att huvudbrytaren står på \"1\".
           => Kontrollera sedan att säkerhetsnyckeln sitter i
           => Kontrollera om brytaren har lösts ut och tryck i så fall på den

SMÖRJNING AV LÖPBANDET

 

           => Kontrollera regelbundet smörjningen mellan löpband och löpbräda. 
           => Detta område måste ständigt vara välsmort.
           Smörjningen ska genomföras på insidan av löpbandet, enligt instruktionerna här nedan
           => 2 sprayningar räcker till höger och vänster om löpbandet
           => Efter sprayningen, låt löpbandet gå på tomgång under 5 minuter i 5 km/h
 
           => Det är viktigt att denna grundliga åtgärd genomförs regelbundet (efter varje 10 timmars användning) för att garantera lång hållbarhet hos löpbandet

CENTRERING AV LÖPBANDET

Löpbandet har förskjutits

 

 

Steg 1:
Leta upp den insexnyckel (BTR) som följer med löpbandet  
 
Steg 2 :
1) Starta löpbandet på låg hastighet (4 km/h)
 
2) För in nyckeln i skruven som sitter på den sida där löpbandet inte är rakt.
      
 
3) Vrid ett kvarts varv medurs åt gången tills löpbandet har återtagit sin ursprungliga form.         
 
4) Avvakta ca 30 sekunder mellan varje kvarts varv som justeras

MITT LÖPBAND BULLRAR

Skruvarna har lossnat

 

           =>  Dra åt alla skruvarna på stödet

 

 

Löpbandet är inte längre centrerat    
           =>Välj alternativet \"Centrera löpbandet\"      
 

Löpbandet är inte smort
           =>Välj alternativet \"Smörja löpbandet\"

 

NÄR JAG STIGER PÅ LÖPBANDET SAKTAS HASTIGHETEN NER

Löpbandet har förslappats

 

           =>Välj alternativet \"Sträcka löpbandet\"

STRÄCKNING AV LÖPBANDET

 

Steg 1: 
Leta upp den insexnyckel (BTR) som följer med löpbandet
 
Steg 2:
1) Tryck på knappen \"GO\"
 
2) Öka hastigheten till 5 km/h
 
3) Vrid de båda justerskruvarna en kvarts varv medurs.
 
4) Vid behov, upprepa steg 3

DITT LÖPBAND VISAR UPP FELKOD E...

Klicka på  \"NEJ\"

MOTORN PÅ MITT LÖPBAND SAKTAR NER ELLER STANNAR AV EMELLANÅT UTAN ATT SKÄRMEN SLÄCKS NER

För hög sträckning av löpbandet

 

          => Kontrollera sträckningen hos löpbandet så det finns en frigång på ungefär 3 centimeter mellan löpbräda och löpband. Denna frigång ska mätas på brädans mitt.

Instruktioner och program

ÖVERST PÅ SIDAN