TC 5

8288569

Försäljningsdatum: 2015

Kundservice

Mitt problem

MIN SKÄRM TÄNDS INTE

Felaktig anslutning av löpbandet        

 

 

           => Kontrollera anslutningen till elnätet och försäkra dig sedan om att huvudbrytaren står på \"1\".
           => Kontrollera sedan att säkerhetsnyckeln sitter i
           => Kontrollera om brytaren har lösts ut och tryck i så fall på den

CENTRERING AV LÖPBANDET

Löpbandet har förskjutits

 

 

Steg 1:
Leta upp den insexnyckel (BTR) som följer med löpbandet  
 
Steg 2 :
1) Starta löpbandet på låg hastighet (4 km/h)
 
2) För in nyckeln i skruven som sitter på den sida där löpbandet inte är rakt.
      
 
3) Vrid ett kvarts varv medurs åt gången tills löpbandet har återtagit sin ursprungliga form.         
 
4) Avvakta ca 30 sekunder mellan varje kvarts varv som justeras

MITT LÖPBAND BULLRAR

Skruvarna har lossnat

 

           =>  Dra åt alla skruvarna på stödet

 

 

Löpbandet är inte längre centrerat    
           =>Välj alternativet \"Centrera löpbandet\"      
 

Löpbandet är inte smort
           =>Välj alternativet \"Smörja löpbandet\"

 

NÄR JAG STIGER PÅ LÖPBANDET SAKTAS HASTIGHETEN NER

Löpbandet har förslappats

 

           =>Välj alternativet \"Sträcka löpbandet\"

STRÄCKNING AV LÖPBANDET

 

Steg 1: 
Leta upp den insexnyckel (BTR) som följer med löpbandet
 
Steg 2:
1) Tryck på knappen \"GO\"
 
2) Öka hastigheten till 5 km/h
 
3) Vrid de båda justerskruvarna en kvarts varv medurs.
 
4) Vid behov, upprepa steg 3

MOTORN PÅ MITT LÖPBAND SAKTAR NER ELLER STANNAR AV EMELLANÅT UTAN ATT SKÄRMEN SLÄCKS NER

För hög sträckning av löpbandet

 

          => Kontrollera sträckningen hos löpbandet så det finns en frigång på ungefär 3 centimeter mellan löpbräda och löpband. Denna frigång ska mätas på brädans mitt.

LUTNINGEN PÅ LÖPBANDET FUNGERAR INTE ELLER ÄR BLOCKERAD

 

           => Stäng av löpbandet, starta om det och sätt i säkerhetsnyckeln 
           => Låt kalibreringscykeln slutföras. Bandet kommer då att höjas så högt det går, och sedan sänkas till nolläget
 
Detta kan ta flera minuter

BANDET GER IFRÅN SIG ETT KONSTIGT LJUD OCH SKÄRMEN ÄR TOM, OCH VISAR ENDAST TVÅ SMÅ BLINKANDE STRECK ( - - )

Bandet är i kalibreringsläge.

 

           => Vänta 2-3 minuter efter avslutad kalibrering. Du märker att bandet höjer och sänker sig. Efter kalibreringen tänds skärmen.

Instruktioner och program

ÖVERST PÅ SIDAN