E SHAPE ELLIPTICAL

8363893

Försäljningsdatum: 2016

Mitt problem

DISPLAYEN FUNGERAR INTE

1. Undertill på displayen kan du kontrollera att allting är kopplat som det ska.

 

2. I kopplingen mellan de två delarna ned från styret finns där också en koppling - kontrollera att den också är kopplad som den ska.  

             

3. Kontrollera att adaptorn är ikopplad korrekt på cykeln och att den fungerar.

 

 

MIN DISPLAY VISAR INTE DE RÄTTA VÄRDENA FÖR AVSTÅND

  Som standard visar konsolen sträcka och hastighet i km och km/h. Om du vill ändra till enheten Miles (Mi):   1/ Stäng av konsolen.   2/ Tryck på mittenknappen \"OK\" och håll den nedtryckt i minst 3 sekunder.   3/ Välj enhet med knapparna \"- +\".   4/ Bekräfta genom att trycka på mittenknappen \"OK\" . Konsolen går automatiskt till startskärmen.   ,  

MIN CYKEL GER IFRÅN SIG ETT KONSTIGT LJUD

Skruva åt alla skruvarna på cykeln.            

ETT LJUD HÖRS FÖR VARJE VARV MED PEDALERNA

Lossa ett varv och skruva sedan åt pedalerna hårt

 

 

         

JAG HAR ETT PROBLEM SOM RÖR MOTSTÅNDET

1. Kontrollera att metalldelarna på anslutningarna inte är förvridna.

2. På konsolens baksida: Kontrollera att anslutningen är korrekt utförd. Vid gränsytan mellan stolpen och konstruktionen: Kontrollera att anslutningen är korrekt utförd

 

 

SVÅRT ATT FÅNGA HJÄRTRYTMEN

Hjärtrytmsindikatorn blinkar inte eller blinkar oregelbundet

=>Kontrollera att hjärtbältet sitter placerat som det ska (se hjärtbältets bruksanvisning)

 

 

 

 

NÅGON BIT SAKNAS ELLER HAR GÅTT SÖNDER

Hitta delens nummer och klicka på \"NEJ\"

 

             

CUM SĂ-MI ÎNTREŢIN BICICLETA?

1. Koppla bort adaptern efter varje användning.

 

2. Rengör med en mjuk trasa (fuktad med vatten) efter varje användning.

 

3. Kontrollera regelbundet att cykeln är stabil och att skruvarna är åtdragna enligt bruksanvisningen.

 

4. Vid långvarig frånvaro ska du se till:

– att ta ur batterierna,

– att cykeln inte är utsatt för solljus och inte står i en fuktig omgivning

DET STÅR E2 ELLER E3 PÅ DISPLAYEN 

Instruktioner och program

ÖVERST PÅ SIDAN