BM 490

8103648

Försäljningsdatum: 2012

Mitt problem

MITT GYM BULLRAR

Skruvarna har lossnat      

         =>Dra åt alla synliga skruvar

 

Brist på smörjning    

        => Smörj vid behov sammanfogningar och viktmagasin med silikonspray

JAG KAN INTE DRA VIKTERNA

Monteringsproblem     

        => Kontrollera att blocken inte är för hårt åtdragna

        => Kontrollera att kablarna inte har hoppat ur blockskåran

        => Kontrollera att kabelpassagen utförts korrekt i enlighet med bruksanvisningen

KABLARNA VRIDER SIG

Monteringsproblem

       => Kontrollera att blocken inte är för hårt åtdragna

       => Kontrollera att kablarna inte har hoppat ur blockskåran

      => Kontrollera att kabelpassagen utförts korrekt i enlighet med bruksanvisningen

NÅGON BIT SAKNAS ELLER HAR GÅTT SÖNDER

Hitta delens nummer och klicka på \"NEJ\"

 

 
 

Instruktioner och program

ÖVERST PÅ SIDAN