BM 210

8193221

Försäljningsdatum: 2013

Mitt problem

MITT GYM BULLRAR

Skruvarna har lossnat      

         =>Dra åt alla synliga skruvar

 

Brist på smörjning    

        => Smörj vid behov sammanfogningar och viktmagasin med silikonspray

JAG KAN INTE DRA VIKTERNA

Monteringsproblem     

        => Kontrollera att blocken inte är för hårt åtdragna

        => Kontrollera att kablarna inte har hoppat ur blockskåran

        => Kontrollera att kabelpassagen utförts korrekt i enlighet med bruksanvisningen

DELAR FATTAS ELLER ÄR SKADADE

 Hitta delens nummer och klicka på \"NEJ\"

Instruktioner och program

ÖVERST PÅ SIDAN